preliminär anmärkning

På www.stahlbau-lieferant.de drivs en gratis internettjänst som en företagskatalog för industritjänster och liknande produkter. Bidragen är dels redaktionella, dels skapade av leverantörerna och kan ses av vem som helst.

Internettjänsten ägs och drivs av Andreas Janisch. För mer information se Kontakt.

Alla manliga beteckningar på stahlbau-lieferant.de gäller även för kvinnoformen. Av förenklingsskäl valdes ofta endast den maskulina formen.

Omfattning och tillämpning

De allmänna användarvillkoren (hädanefter "GTC") för stahlbau-lieferant.de gäller för webbplatsen www.stahlbau-lieferant.de och alla underdomäner och webbplatser som hör till denna domän samt för tjänster som tillhandahålls i samband med dem. Genom att godkänna villkoren genom att aktivera formulärfältet eller knappen som tillhandahålls för detta ändamål, erkänner den registrerande användaren villkoren som en bindande del av användaravtalet.

Tilläggsvillkor och kontrakt gäller för enskilda funktioner, tjänster eller områden av stahlbau-lieferant.de (t.ex. mäklaravtal, specialfunktioner eller tjänster). Affärspartnerna kommer att informeras om detta innan de använder respektive tjänst för första gången. Avvikande skriftliga avtal mellan operatören av webbplatsen och användaren har företräde.

Motstridiga allmänna villkor för användaren är ogiltiga såvida de inte uttryckligen erkänns skriftligen av operatören.

Språk

Utöver tyska finns webbplatsen även på engelska. Detta är en extern översättningstjänst utformad för att göra navigeringen enklare för användarna. Översättningarnas riktighet kan inte garanteras. För villkoren och dataskyddsdeklarationen gäller endast respektive version på tyska.

Ändringar av villkoren

Stahlbau-lieferant.de förbehåller sig rätten att ändra villkoren när som helst och utan att ange skäl. Kunden kommer att informeras om ändringen genom att skicka ett e-postmeddelande. Vid användning av tjänsten från stahlbau-lieferant.de anses samtycket till de ändrade villkoren ha beviljats.

data och integritet

Genom att godkänna villkoren samtycker användare också till Integritetspolicy från stahlbau-lieferant.de.

Inmatning i företagskatalogen

Registrering till företagskatalogen på stahlbau-lieferant.de är gratis. Användare kan när som helst begära radering av sin post inom rimlig tid. stahlbau-lieferant.de ansvarar inte för innehåll som skapats av användarna själva. Detta gäller i synnerhet nyttjanderätt för bilder som laddas upp av användare för att skapa sin profil. Användare ansvarar för att inhämta tillstånd från rättighetsinnehavarna vid användning av bilder, varumärken eller annan data.

Katalogen är redigerad. Poster skapade av användare aktiveras med en fördröjning. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att inte publicera eller ta bort inlägg utan att ange skäl. Det finns ingen rätt till registrering.

Förmedling av produkter eller tjänster

stahlbau-lieferant.de erbjuder en beställningstjänst för vissa produkt- eller tjänstekategorier.

Denna tjänst är kostnadsfri för köparen av varorna eller tjänsterna. För de verkställande företagen gäller separata avtal.

Det finns ingen laglig rätt till medling eller behandling av medlingsförfrågningar.

Om inte annat uttryckligen anges, är entreprenören alltid respektive utförande företag själv. Ett avtal om leverans av varor eller tjänster ingås uteslutande mellan användarna, kontraktets komponenter överenskoms mellan användarna oberoende. Webbplatsoperatören är inte en avtalspart och är inte en ställföreträdare.

Webbplatsoperatören har inget inflytande på tillgängligheten, arten eller kvaliteten på de varor eller tjänster som erbjuds.

Ansvar och garanti

Webbplatsoperatören garanterar inte att uppgifterna i företagskatalogen kommer att finnas online vid en viss tidpunkt och förbehåller sig rätten att helt eller delvis avbryta tjänsten när som helst.

Webbplatsoperatören tar inget ansvar för den information som användaren lämnar och är inte skyldig att inhämta ytterligare information om användaren, dennes kreditvärdighet eller dennes varor eller tjänster.

Webbplatsoperatören ansvarar inte för de produkter eller tjänster som erbjuds av användarna, varken för garanti eller garanti, eller för skador, även om webbplatsoperatören eller hans ställföreträdare var aktivt involverade i deras förmedling.

Användaren förklarar till webbplatsoperatören att han kommer att hållas helt skadeslös och hållas oskadlig från alla anspråk från tredje part som är baserade på hans ansvarsområde.

Webbplatsen innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll operatören av denna webbplats inte har något inflytande på. Inget ansvar accepteras för innehåll från tredje part. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på ett intrång. Efter meddelande om kränkningar av rättigheter kommer sådana länkar att tas bort omedelbart.

Salvatorische Klausel

Ineffektiviteten av enskilda bestämmelser påverkar inte giltigheten av de återstående bestämmelserna i de allmänna villkoren och den ineffektiva klausulen ska ersättas med en effektiv klausul som kommer så nära som möjligt den förstnämndas innebörd och syfte i ekonomiskt och juridiskt avseende . Detta gäller i enlighet därmed även vid lucka i bestämmelserna.

Jurisdiktion och tillämplig lag

Österrikisk lag gäller. Jurisdiktionsorten är Wien.