Предварителна бележка

На www.stahlbau-lieferant.de се управлява безплатна интернет услуга като бизнес директория за индустриални услуги и подобни продукти. Записите са отчасти редакционни, отчасти създадени от доставчиците и могат да се видят от всеки.

Интернет услугата е собственост и се управлява от Андреас Яниш. За повече информация вж Служебна информация.

Всички мъжки обозначения на stahlbau-lieferant.de важат и за женската форма. От съображения за опростяване често се избираше само формата в мъжки род.

Обхват и приложение

Общите условия за ползване (наричани по-долу „ОУ“) на stahlbau-lieferant.de важат за уебсайта www.stahlbau-lieferant.de и всички поддомейни и уебсайтове, принадлежащи към този домейн, както и за услугите, които се предоставят във връзка с тях . Съгласявайки се с общите условия чрез активиране на предвиденото за целта поле или бутон на формуляра, регистриращият се потребител признава общите условия като обвързваща част от потребителския договор.

Допълнителни условия и договори се прилагат за отделни функции, услуги или области на stahlbau-lieferant.de (напр. договори за посредничество, специални функции или услуги). Бизнес партньорите ще бъдат информирани за това, преди да използват съответната услуга за първи път. Отклоняващите се писмени споразумения между оператора на уебсайта и потребителя имат предимство.

Противоречивите общи условия на потребителя са невалидни, освен ако не са изрично писмено признати от оператора.

Език

Освен на немски, уебсайтът е достъпен и на английски език. Това е външна услуга за превод, предназначена да улесни навигацията за потребителите. Точността на преводите не може да бъде гарантирана. За общите условия и декларацията за защита на данните се прилагат само съответните версии на немски език.

Промени в условията и реда

Stahlbau-lieferant.de си запазва правото да променя правилата и условията по всяко време и без да посочва причини. Клиентът ще бъде информиран за промяната чрез изпращане на имейл. При използване на услугата на stahlbau-lieferant.de, съгласието с променените условия се счита за дадено.

данни и поверителност

Съгласявайки се с правилата и условията, потребителите се съгласяват и с Защита на лични данни от stahlbau-lieferant.de.

Вписване в бизнес указателя

Регистрацията в бизнес директорията на stahlbau-lieferant.de е безплатна. Потребителите могат да поискат изтриване на техния запис в разумен срок по всяко време. stahlbau-lieferant.de не носи отговорност за съдържание, създадено от самите потребители. Това се отнася по-специално за правата за използване на изображения, качени от потребителите за създаване на техен профил. Потребителите носят отговорност за получаване на разрешение от притежателите на правата, когато използват изображения, имена на марки или други данни.

Директорията е редактирана. Записите, създадени от потребители, се активират със закъснение. Операторът на уебсайта си запазва правото да не публикува или да премахва записи без да посочва причини. Няма право на регистрация.

Посредничество на продукти или услуги

stahlbau-lieferant.de предлага услуга за подаване на поръчки за някои категории продукти или услуги.

Тази услуга е безплатна за купувача на стоките или услугите. За фирмите изпълнители се прилагат отделни договори.

Няма законово право на медиация или обработка на искания за медиация.

Освен ако изрично не е посочено друго, изпълнител винаги е самата съответната фирма-изпълнител.Договор за доставка на стоки или услуги се сключва изключително между потребителите, като компонентите на договора се договарят между потребителите самостоятелно. Операторът на уебсайта не е страна по договора и не е заместващ агент.

Операторът на уебсайта няма влияние върху наличността, характера или качеството на предлаганите стоки или услуги.

Отговорност и гаранция

Операторът на уебсайта не гарантира, че записите в бизнес указателя ще бъдат онлайн в определен момент и си запазва правото да прекрати частично или напълно услугата по всяко време.

Операторът на уебсайта не поема отговорност за информацията, предоставена от потребителя и не е длъжен да получава допълнителна информация за потребителя, неговата кредитоспособност или неговите стоки или услуги.

Операторът на уебсайта не носи отговорност за продуктите или услугите, предлагани от потребителите, нито за гаранция или гаранция, нито за щети, дори ако операторът на уебсайта или неговите заместници са участвали активно в тяхното посредничество.

Потребителят декларира пред оператора на уебсайта, че ще бъде напълно обезщетен и ще бъде държан безвреден от всякакви искове от трети страни, които са базирани в неговата зона на отговорност.

Уебсайтът съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание операторът на този уебсайт няма влияние. Не се поема отговорност за съдържание на трети страни. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги е отговорен за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници бяха проверени за възможни законови нарушения по време на свързването. Незаконното съдържание не беше разпознато по време на свързването. Постоянният контрол върху съдържанието на свързаните страници обаче не е разумен без конкретни доказателства за нарушение. При уведомление за нарушения на правата такива връзки ще бъдат премахнати незабавно.

Салваторски Клаузел

Недействителността на отделни разпоредби не засяга валидността на останалите разпоредби на Общите условия и недействителната клауза се заменя с действаща клауза, която се доближава максимално до смисъла и целта на предходната от икономическа и правна гледна точка. . Това важи съответно и в случай на пропуски в разпоредбите.

Място на юрисдикция и приложимо право

Прилага се австрийското законодателство. Мястото на юрисдикцията е Виена.